Folkets Hus – en folkrörelse

Människor vill träffas och uppleva saker tillsammans. Folkets Hus och Parker är en folkrörelse med över 600 medlemsorganisationer som driver Folkets Hus, folkparker och festivaler i hela landet – alla viktiga och upp­skattade mötesplatser och kulturbärare.

Bakom mötesplatserna står tusentals eldsjälar, slitvargar och entusiastiska proffs – både ideellt engagerade och anställda.

Tillhandahålla attraktiva och angelägna mötesplatser

Vår vision är att skapa möjligheter för demokrati, samhällsut­veckling, kulturupplevelser, nöjen, bildning och kreativt skapande genom att tillhandahålla attraktiva och angelägna mötesplatser och verksamheter för lokalsamhällets medborgare, där människans delaktighet och engagemang uppmuntras och tillvaratas.

Mycket har förändrats genom åren

1902 startade föreningen Uddevalla Folkets Hus. Småföretagare gick samman och köpte andelar i huset, på så sätt skapades med gemensamma medel en mötesplats för alla.

1946 byggdes huset här, på Göteborgsvägen. Det är sedan om och tillbyggt på 1960-talet och 1980-talet

Mycket har förändrats genom åren, men en hel del är sig fortfarande likt. Behovet av mötesplatser är fortfarande mycket stort, och människors behov av möten, förlustelse och kulturella impulser växer ständigt. Formerna för de demokratiska och kulturella mötena i Folkets Hus och i folkparker varierar över tid, men rörelsens värdegrund är densamma.

 

Vi vill gärna se dig som medlem hos oss.

Ta vara på möjligheten att påverka hur just detta Folkets Hus skall användas.

För medlemskap kontakta expeditionen 0522-104 94 eller maila oss på info@folketshusuddevalla.se

Du kan redan innan fylla i ansökan och printa ut den. (Kräver Acrobat Reader eller liknande)
Medlemsansokan-2019-ifyllningsbar

Medlemskapet ger möjlighet att påverka hur vi skall använda Folkets Hus i Uddevalla på bästa sätt.

För ett medlemskap krävs inte särskilt mycket men vi har en värdegrund, den måste man dela.

Vår värdegrund är Alla människors lika värde.

För medlemskap kontakta expeditionen 0522-104 94
eller maila oss på info@folketshusuddevalla.se